ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา : CODE NN-91251

Home / นครปฐม / สามพราน / ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา : CODE NN-91251
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา
1 357 ตร.ว.
รหัสประกาศ 1676791
นครปฐม , สามพราน

฿30,000,000

ขาย : ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หอพัก 81 ห้อง พร้อมผู้เช่าเต็ม ย่าน ซอยวินา ไร่ขิง สามพราน : ใกล้บ.ทอยเวิลด์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 : 3 ชั้น 3 คูหา 357.7 ตร.วา : CODE NN-91251

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม
www.me-asset.com/p/484

ติดต่อ : นุช 0 8 6 - 3 2 4 - 2 2 3 8

ชื่อโครงการ : หอพัก 81 ห้อง 3 ชั้น 3 คูหา ซอยวินา
ที่ตั้ง : ซ.วินา ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
พื้นที่ : 357.7 ตร.วา (เฉลี่ย 83.870 บาท / ตร.วา), พื้นที่สีม่วง
กว้าง-ยาว : กว้าง 38 เมตร ลึก 35 เมตร (โดยประมาณ), ด้านติดถนนหันหน้าทิศตะวันออก

รีวิว : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น 3 คูหา จำนวนห้องพัก 81 ห้อง ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย 5 ประมาณ 200 เมตร ผู้เช่าเต็มตลอด ราคาค่าเช่าเฉลี่ยห้องละ 1,550 บาท ตัวหอพักอยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ในซอยวินา ตรงข้ามบริษัท ทอยเวิลด์ จำกัด ใกล้ตลาดเก้าแสน อยู่ในย่านชุมชน บริษัท โรงงานชั้นนำ ใกล้ รพ.มหาชัย2 และ รพ.วิชัยเวชอินเตอร์ มีรถเมล์และรถสองแถวผ่านหน้าปากซอย

สถานที่ใกล้เคียง : บ.ทอยเวิลด์ จำกัด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย, องค์พุทธมณฑล, เทศบาลนครอ้อมน้อย, สวนสามพราน, บิ๊กซี มาร์เก็ต พุทธมณฑลสาย5, โลตัส โกเฟรซ ตลาดเก้าแสน, ไทวัสดุ อ้อมน้อย, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ้อมใหญ่, ตลาดเก้าแสน, ตลาดเสรี, ตลาดพันล้าน, รร.วัดไร่ขิง, รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์, รร.บวรรัตนโกสินทร์, รร.ยอเซฟอุปถัมภ์, ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์, ม.มหิดล, รพ.มหาชัย2, รพ.วิชัยเวช อินเตอร์, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, วัดเพลินเพชร, วัดญาณเวศกวัน, วัดอ้อมน้อย

การคมนาคม : ถ.พุทธมณฑลสาย5, ถ.พุทธมณฑลสาย4, ถ.บรมราชชนนี, ถ.เพชรเกษม, ถ.เศรษฐกิจ1

Me-ASSET ขายบ้าน ซื้อบ้าน รับฝากขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน พร้อมบริการจัดหาสินเชื่อ ให้คำปรึกษา ฟรี : TEL 0 8 - 2 4 2 6 - 1 8 1 9