ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน

Home / กรุงเทพ / บางบอน / ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน
8-1-25 ไร่
รหัสประกาศ 116367
กรุงเทพ , บางบอน

฿27,000

ขาย : ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน

ขายที่ดินเอกชัย 94 บางบอน

ที่ดินถมแล้ว 8 ไร่ 1 งาน 25 ตรว.หน้ากว้าง 53 เมตร ยาว 177 เมตร  ติดถนนซอยเอกชัย 94 ถนนคอนกรีต 4 เลน

ระหว่างถนนบางบอน 2 และ บางบอน 3 ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก เดินทางสะดวก เหมาะลงทุน