ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต

Home / ภูเก็ต / ถลาง / ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
4 4 2 21.8 ตร.ว.
รหัสประกาศ 107594
ภูเก็ต , ถลาง

฿15,000

ให้เช่า : ทาวน์เฮ้าส์ 4 นอน 4 น้ำใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต