น็อตติ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง / Notting Hill The Exclusive CharoenKrung

Home / น็อตติ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง - Notting Hill The Exclusive CharoenKrung / 2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
1 1 8 34 ตร.ม.

รหัสประกาศ 600528

กรุงเทพ , บางคอแหลม

฿15,000

ให้เช่า : 2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค

นอตติ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง 93  2 ยูนิต แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าของขายขายและให้เช่าเอง 3 นาทีจากแม่น้ำเจ้าพระยาและเอเชียทีค
 
1.ห้องชั้น 8 (ชั้นเพนท์เฮาส์) 1 นอน 1 น้ำ 33.13 ตารางเมตร ห้องหันไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ติดลิฟท์ ไม่โดนบล็อควิว ตกแต่งสวยมาก มี ผ้าม่าน 2 ชั้น เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน แอร์ 2 ตัว ตู้เย็น 9.4 คิว เครื่องซักผ้าฝาหน้า Digital TV 40 นิ้ว เครื่องทำน้ำอุ่น และ Microwave ราคา 3,300,000 บาท ค่าเช่า 15,000 บาท/เดือน
 
 ดู VDO @ https://youtu.be/fUisIHRX1s0
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอของห้อง 77/123(810) ได้ที่
 
https://photos.app.goo.gl/f1xzdd546JvGyhFD9
 
หรือ https://www.dropbox.com/sh/clzzhucsgfp2pib/AADzDJoA09X5SA1Ownp3BrMta?dl=0
 
2.ห้อง 1 นอน 1 น้ำ 33.13 ตารางเมตร ไม่ติดลิฟท์ ไม่โดนบล็อควิว ตกแต่งสวยมาก มี ผ้าม่าน 2 ชั้น เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน แอร์ 2 ตัว ตู้เย็น 9.4 คิว เครื่องซักผ้าฝาหน้า Digital TV 40 นิ้ว เครื่องทำน้ำอุ่น และ Microwave ราคา 3,200,000 ค่าเช่า 15,000 บาท/เดือน 
 
ดู VDO @ https://youtu.be/pLy1fhLGzTo
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอของห้อง 77/47(410) ได้ที่
 
https://photos.app.goo.gl/W4VLa8wJ1xrDHxCx7
 
หรือ https://www.dropbox.com/sh/jljofzojfx896o6/AACyP3iVeIv2CC3z3BqtBKyva?dl=0
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอของ นอตติ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง 93 ทั้งหมด ได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/2f6zezva083j1u5/AACMtOjmTTwPzZghgZw7PZRya?dl=0
 
ที่ตั้ง: ซอยเจริญกรุง 93 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 พิกัด 13.703075, 100.505395
การเดินทาง: นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีตากสิน เสร็จแล้วก็นั่งเรือฟรีของเอเชียทีค จาก BTS ไปลงที่เอเชียทีค หลังจากนั้นก็เดินอีกประมาณ 5 นาทีครับ
 
CALL    : 081-8118229
LINE     : drdrdrdrdrdrdrdr
WeChat : gid_kitichai
EMAIL  : [email protected]
 
 
Notting Hill The Exclusive CharoenKrung 93, the 2 stunning view & attractive decoration units, 4 sell & rent, 3 minute walk from Chaopraya River & Asiatique.
 
1. Unit 1B 1B, 8 Fl., 33.13 SQM., Balcony, fully furnished, 2 layers’ curtain, 40 inches TV, washing machine, 9.4 Q refrigerator, ceramic hob & hood, water heater and microwave, only 3,300,000, or rent @ 15,000 Baht.
 
Watch VDO @ https://youtu.be/fUisIHRX1s0
 
U can download the unit #810(77/123)’s photo & VDO from
 
https://photos.app.goo.gl/f1xzdd546JvGyhFD9
 
or https://www.dropbox.com/sh/clzzhucsgfp2pib/AADzDJoA09X5SA1Ownp3BrMta?dl=0
 
2.Unit 1B 1B, 33.13 SQM., fully furnished, 2 layers’ curtain, 40 inches TV, washing machine, 9.4 Q refrigerator, ceramic hob & hood, water heater and microwave, only 3,200,000, or rent @ 15,000 Baht/month.
 
Watch VDO @ https://youtu.be/pLy1fhLGzTo
 
U can download the unit #410(77/47)’s photo & VDO from
 
https://photos.app.goo.gl/W4VLa8wJ1xrDHxCx7
 
OR https://www.dropbox.com/sh/jljofzojfx896o6/AACyP3iVeIv2CC3z3BqtBKyva?dl=0
 
U can download all of Notting Hill The Exclusive CharoenKrung 93’s photo & VDO from https://www.dropbox.com/sh/2f6zezva083j1u5/AACMtOjmTTwPzZghgZw7PZRya?dl=0
 
CALL    : 081-8118229
LINE      : drdrdrdrdrdrdrdr
WeChat : gid_kitichai
EMAIL  : [email protected]
 
#คอนโดย่านเจริญกรุง #คอนโดแถวเจริญกรุง #คอนโดริมเจ้าพระยา #คอนโดย่านริมน้ำ #คอนโดริมน้ำ #คอนโดแถวเอเชียทีค #คอนโดแถวสาธร #คอนโดแถวสาทร #คอนโดย่านสีลม #คอนโดแถวสีลม #คอนโดย่านสาธร #คอนโดย่านสาทร #ช่องนนทรี #นราธิวาส #ถนนจันทน์ #วัดสุทธิ #นอตติ้งฮิลล์ #เจริญกรุง #Thanonchan #NottingHill #Shrewsbury #Asiatique #Silom #Surawong #Sathorn #CondoByRiver #Chaopraya #Charoenkrung #Chongnonsi #Narathiwas  #FourSeason #Kapella