ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594

Home / สระบุรี / เมืองสระบุรี / ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594
1 1 4 2-2-38 ไร่

รหัสประกาศ 2003981

สระบุรี , เมืองสระบุรี

฿82,000,000

ขาย : ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594.

.


ขายโรงแรมใกล้โรบินสัน ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของจังหวัดสระบุรี
.
เปิดกิจการมาแล้ว 6 ปี
ประกอบไปด้วยตัวตึก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม ขนาดที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 38 ตรว
- ร้านอาหาร พื้นที่ใช้สอย 118 ตร.ม.
- ร้านกาแฟ พื้นที่ใช้สอย 27 ตร.ม.
- พื้นที่ด้านหลังมี 3 งาน 72 ตร.วา ปัจจุบันปล่อยเช่า พื้นที่ตรงนี้สามารถสร้างตึกเพิ่มได้อีก 1 หลัง ทําห้อ
พักได้ประมาณ 50-60 ห้อง)
.
รายละเอียดห้องพัก
- มีทั้งหมด 59 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักเตียงคู่ 14 ห้อง ห้องพักเตียงเดี่ยว 45 ห้อง
- ขนาดห้อง 4x6.5 เมตร
- โรงแรมอยู่อยู่ใกล้แหล่งความเจริญ
- ห่างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี 500 เมตร
- ห่างไทวัสดุ 600 เมตร
- ห่างสถานีรถไฟความเร็วสูง 800 เมตร
- ห่างโฮมโปร 1 ก.ม.
- ห่างศาลากลางศูนย์ราชการ 1.5 ก.ม.
.
ใกล้คลองน้ำขนาดใหญ่ คลองเพรียวและสะพานรัตนมรรคา เป็นแลนด์มาร์คสระบุรี โดยในอนาคตพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟความเร็วสูงจะพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ มีโรงแรม 5 ดาว, โรงพยาบาล, ศูนย์ประชุม และอื่นๆอีกมากมาย
.
เจ้าของอายุเยอะแล้วจึงอยากส่งต่อกิจการ ในราคา 82 ล้านบาท
.
สนใจติดต่อสอบถาม
คุณประนอม 083-782-3594
.
https://youtu.be/ewcRTlLS3x4
.
------------------------------

Selling a hotel near Robinson Saraburi and high-speed train station, good location,golden location of Saraburi province.
 
It's been open for six years.
Including a 4-storey building with 1,920 sqm of living space. 2 rai 2 ngan 38 squarewa
.
- Restaurant has 118 sqm of living space
- Cafe has 27 sqm of living space
- The area behind 3 units 72 sq.wah. is currently leased (this area can build an additional rooms about 50-60 rooms).
.
Room Details
- There are 59 rooms in total, divided into 14 twin bed rooms and 45 single bed rooms.
- Room size 4x6.5 meters
.
The hotel is close to the prosperity area.
- 500 meters away from Robinson Lifestyle Saraburi
- 600 meters away from Thai Watsadu department store
- 800 meters away from the high-speed train station.
- 1 km away from Homepro
- 1.5 km away from Government Center City Hall
.
near a large canal, Priew Canal and Rattanamankha Bridge which is a landmark in Saraburi. in the future, the surrounding area
.
The high-speed train station will evolve into a new city which have 5-star hotels, hospitals, conference centers, etc.
.
The owner is already very old and want to pass on the business for 82 million baht.
.
If Interested, please contact to Mr. Pranom number 083-782-3594

.
----------------------------
卖一家旅馆在鲁宾逊北标府和高速火车驻地附近,好地点,北标府省的金 黄地点。
.
开放了六年。
包括一个4层大厦与1,920 平方米生存空间。
- 餐馆有118平方米生存空间
- 咖啡馆有27平方米生存空间
- 后面区域在3个单位 72 平方哇。当前被出租(这个区域可能修建
  另外的房间大约50-60个房间)。
.
房间细节
- 有 59个房间总共,被划分成14 间成对床屋子和 45 间单人床屋子。 
- 房间大小 4x6.5 米
- 旅馆靠近繁荣的源泉
- 500 米外从鲁宾逊生活方式北标府
- 600 米外从泰 Watsadu 百货商店
- 800 米外从高速火车驻地。
- 外1公里从 Homepro
- 外1.5 公里从政府中心市政厅
.
在一条大运河附近,  Priew 运河和是一个地标在北标府的 Rattanamankha 桥梁。在将来,周边地区
.
高速火车驻地将转变成有5星旅馆、医院、会议中心等等的一个新的城 市。
.
所有者已经是非常老并且想要传递事务为82百万个泰铁。
.
如果感兴趣,请联系 Pranom 先生电话号码:083-782-3594
.