ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล

Home / กรุงเทพ / สายไหม / ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล
4 4 2 136 ตร.ม. 52 ตร.ว.

รหัสประกาศ 1209835

กรุงเทพ , สายไหม

฿6,150,000

ขาย : ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ใกล้ ทางด่วน สุขาภิบาล5 จตุโชติ วัชรพล

ขายบ้านมือสอง มัณฑนา เลค วัชรพล เนื้อที่ 52.4 ตรว. ซอย 18/3 มี 4 นอน 4 น้ำ ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนกับใคร ทำเลดี ใกล้

ทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์, สุขาภิบาล5, จตุโชติ, วัชรพล, สนามบินดอนเมือง, พหลโยธิน 56 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ สถานี

กม. 25ที่ตั้ง มัณฑนา เลค วัชรพล สุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10510รายละเอียด

- เนื้อที่ 52.4 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 150 ตรม. ซอย 18/3 เฟส 2 ทิศเหนือ

- มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โซนเตรียมอาหาร ห้องครัว จัดสวนรอบบ้าน

- ครัวบิวท์อิน มีเคาน์เตอร์ครัว เครื่องดูดควัน ซิงค์ล้างจาน ตู้แขวน เตาอบ

- Master Bedroom มีห้องน้ำในตัว ตกแต่งบิวท์อิน เป็นสัดส่วน

- ผนังวอล์เปเปอร์, ผ้าม่าน อย่างดี

- จอดรถได้ 2 คัน

- พร้อมพื้นที่สวนรอบบ้าน

- ต่อเติมห้องเพิ่ม พร้อมห้องน้ำในตัว

- ตกแต่งบิวท์อินทั้งหลัง สวย

- สัมผัสสโมสรวิวสวนทะเลสาบ 50 ไร่

- ร่มรื่นด้วยอากาศธรรมชาติ จากต้นไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่สวนขนาดใหญ่

- โครงการคุณภาพ แลนด์แอนด์เฮ้าส์

- โซน สุขาภิบาล 5, รามอินทรา, สายไหมจุดเด่นโครงการ

- บนทำเลศักยภาพแห่งใหม่ ในซอยพหลโยธิน 56

- ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ สถานีกม. 25

- ใกล้ทางด่วน 3 เส้นทางหลัก

- ใกล้ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์

- ใกล้สนามบินดอนเมืองสิ่งอำนวยความสะดวก

- ทะเลสาบ กว่า 50 ไร่

- สวนสาธารณะ, คลับเฮ้าส์, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ซาวน่า, สตรีม, ห้องเด็กเล่น, สนามเด็กเล่น

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

- KEY CARD เข้า-ออกสถานที่สำคัญใกล้เคียง

- ตลาดเคหะออเงิน, ตลาดวงศกร, ตลาดออเงิน, ตลาดยิ่งเจริญ

- Big C Market สุขาภิบาล 5, Tesco Lotus วัชรพล, Big C สะพานใหม่, Big C รามอินทรา, Tesco Lotus หลักสี่, Central

รามอินทรา, Fashion Island

- รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม, รร.ออเงิน, รร.ไทยรัฐวิทยา, รร.นายเรืออากาศ

- ม.เกริก, ม.ราชภัฏพระนคร

- รพ.สายไหม, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล

- สำนักงานเขตสายไหมราคา 6.15 ล้านบาท (ค่าโอนคนละครึ่ง)สนใจติดต่อสอบถามได้ที

คุณบี โทร. 083 649 8792