ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย

Home / เพชรบุรี / ชะอำ / ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย
Studio 1 1 5600 ตร.ม. 3-2-0 ไร่

รหัสประกาศ 584678

เพชรบุรี , ชะอำ

฿250,000,000

ขาย : ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย

รหัส: BB069

ขาย โรงแรม เนื้อที่ 3 ไร่ 200 ตร.ว. หาดสุขเสมอ ถ.หัวหิน-ชะอำ พร้อมฐานลูกค้า ดำเนินการต่อได้เลย

 

รายละเอียด:

 

เนื้อที่ 1,400 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 5,600 ตร.ม.
มี 2 อาคาร : 6 ชั้น และ 4 ชั้น สภาพใหม่ หันหน้าไปด้านทะเลทั้งสองอาคาร
ภายในโรงแรม ประกอบไปด้วย :
ห้องนวด ( นวดน้ำมันหอมระเหย และ นวดแผนไทย )
ห้องประชุมใหญ่ 90 ท่าน
ห้องประชุมย่อย 25 ท่าน
ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงด้านอาหารรสชาติปราณีต
ห้องทำงาน (office) 3 ห้อง
ห้องพัก ประกอบด้วย :


ห้องซูพีเรีย ( Superior ) 38 ตร.ม. ( 31 ห้อง )
ห้องดีลักซ์ ( Deluxe ) 48 ตร.ม. ( 25 ห้อง )
ห้องสวีท ( Suite ) 58 ตร.ม. ( 9 ห้อง )
แกรนด์ สวีท ( Grand Suite ) 80 ตร.ม. ( 5 ห้อง )

สรุปรวม 70 ห้อง ( ออฟฟิศ 3 ห้อง, ห้องพัก 67 ห้อง )

สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลย พร้อมฐานลูกค้า
ใกล้หาดสุขเสมอ

 

ที่ตั้ง:

Cera Resort ถ. หัวหิน-ชะอำ แขวง ชะอำ เขต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

 

สถานที่ใกล้เคียง:

 

หาดสุขเสมอ
หาดชะอำ
7 – Eleven
โรงพยาบาลหัวหิน/ โรงพยาบาลชะอำ/ โรงพยาบาลซานเปาโล/โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวหิน
โรงเรียนเทศบาล 1 ชะอำ/ โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา/ โรงเรียนแก่นจันทร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน/ ม.ราชมงคลวังไกลกังวล/ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ศูนย์การค้าบลูพอร์ต/ Fly Now/ ชะอำพลาซ่า
ศาลปกครองเพชรบุรี
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
สนามกอล์ฟ Spring Filed
สนามกอล์ฟ Lake View
Camel Republic
Swiss Sheep Farm
มฤคทายวัน
อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร
สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
สถานีตำรวจ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชะอำ

 

การเดินทาง:

เดินทางสะดวก ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

 

ราคา 250,000,000 บาท ( 178,600 บาท ต่อ ตารางวา )

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

090 925 7887 คุณพัชราภา

www.bestbroker.co.th